Hvordan unngå å arkivere PDF Portfolio-filer

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning

sist endret: 05.03.2021

PDF Portfolio er ikke et gyldig format for arkivering og kan ikke konverteres av ePhorte. Det er mye manuelt arbeid for arkivtjenesten å erstatte en slik fil med en valig PDF-fil ved journalføring.

Veiledningene nedenfor hjelper deg å forhindre det.

Hvordan forhindre at e-poster fra Outlook lagres som PDF Portfolio

Når du velger Save as Adobe PDF i Outlook, blir e-postene ofte lagret som PDF Portfolio. Følg veiledningen nedenfor for å endre innstillingen slik at de blir lagret som vanlig PDF.

  1. Gå til fanen Acrobat i verktøylinjen i Outlook og velg Change Conversion Settings.

  2. Fjern haken foran valget «Output Adobe PDF Portfolio …» og velg OK.

Hvordan forhindre at Adobe Acrobat lagrer sammenslåtte filer som PDF Portfolio

Når man slår sammen filer i Adobe Acrobat, blir de enten lagret i vanlig PDF-format eller som PDF Portfolio. Slik sørger du for at de blir lagret som vanlige PDF-filer:

  1. Åpne Adobe Acrobat.

  2. Velg Tools, så Combine Files.

  3. Velg Options og fjern haken foran valget «Save as PDF Portfolio».

Hvordan konvertere en PDF Portfolio-fil til en vanlig PDF-fil

Du må lagre alle vedleggene til PDF Portfolio-filen (se nedenfor) på datamaskinen, så slå dem sammen til én fil igjen.

Pass på at du ikke lagrer denne filen som en PDF Portfolio-fil.

Hvordan en PDF Portfolio-fil ser ut

En PDF Portfolio-fil er en PDF-fil med vedlegg. Når du åpner den, vises en liste over vedleggene den inneholder.

Eventuelt ser du vedleggene ved å klikke på bindersen i menyen på venstre side: