Ekteskapet

Velkommen til terapitime

For å se webserien i sin helhet, velg perspektiv ved hjelp av knappene under.

Obs! Valgene dine har konsekvenser!

Episode 2

Her skal du velge hvilket perspektiv du vil følge i episode 2.

Obs! Valget du foretar her bestemmer hvilken episode 3 du vil se. Velg nøye.

Ekteparets skjebne

Endte det slik du hadde forventet? Perspektivvalgene dine i episode 1 og 2 påvirker utviklingen av serien og dermed ekteparet. De ulike valgene gir ulike utfall. Ønsker du å se en alternativ slutt, start på nytt ved å trykke her.