Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UiB
EPostAdr
ForskDok
Bibsys
Ordbøker
NSD
Stortinget
ODIN
NTB
SSB
Britannica
Alta Vista
Yahoo!
Kvasir
Fraværsmelding
Ebrev
Teller

06.01.2000

20100 

Det skjer... Instituttene Fakultetsstyret
Omgivelser Sentrene Studieseksjonen
Bøkene våre Forskningsprosjekter
LØP Studentutvalget Samviten
Felles Studentsystem LEXwell Vitenskapsformidlingen
EDB-seksjonen
Meldinger, Internett-konto, WEB-mail
HotMail
UiBs interne telefonkatalog
Bare etternavn
Ansatt
... når ørene faller av...
Telenor: 180 Online
  Etternavn el. bedriftsnavn
  Fornavn
Student