UiB : Informasjon for ansatte : Meldingstjeneste : Ledige stillinger

ENGASJEMENT SOM KOORDINATOR II VED PROGRAM FOR INTERNASJONAL FATTIGDOMSFORSKNING (CROP), UNIFOB AS

Det er ledig en midlertidig 50 % eller 75 % stilling, etter avtale, som koordinator II ved Comparative Research Programme on Poverty (CROP), Unifob AS, i perioden
1. januar - 31. desember 2005.

CROP er et internasjonalt forskningsprogram som ble etablert av International Social Science Council i 1992. For mer informasjon om CROP, vennligst se: http://www.crop.org.

Som en av sine aktiviteter har CROP fra 2002 - 2004 samarbeidet med Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) for å styrke den akademiske fattigdomsforskningen i Latin-Amerika og Karibien. Hovedaktivitetene i samarbeidsprogrammet har til nå vært knyttet til undervisning og faglig veiledning av unge fattigdomsforskere, særlig i de fattigste landene i regionen, organisering av minst 2 årlige fagseminarer i fattigdomsforskning, utlysing av stipendprogrammer for unge og mer erfarne fattigdomsforskere og informasjonsformidling om fattigdomsforskning til politiske myndigheter og allmennheten i disse landene. Programmet er finansiert av NORAD.

Prosjektet er midlertidig forlenget fra 1. januar - 31. desember 2005. Det vil bli evaluert av NORAD i 2005, med mulighet for videre forlengelse fra 2006-2008. En gjør oppmerksom på at prosjektmidler for 2005 forutsetter regjeringens videre godkjenning av NORADs bevilgning over statsbudsjettet.

Den som blir tilsatt vil få det administrative hovedansvaret for å lede og videreutvikle samarbeidet med CLACSO, organisere CROPs virksomhet i Latin-Amerika og Caribien og integrere denne virksomheten i CROPs overordnede internasjonale programmer. Personen vil også måtte påta seg arbeidsoppgaver knyttet til CROPs virksomhet i andre regioner, etter behov.

Det kreves minst fire års relevant fagkompetanse med full eksamen fra universitet eller høgskole. Tilsvarende kvalifikasjoner kan også være oppnådd gjennom etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis.

Personer som søker bør ha bred kunnskap om internasjonal fattigdomsrelatert forskning og erfaring med nettverksbygging og organisering av forskningssamarbeid i fattige land. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, behersker norsk, engelsk og spansk, både skriftlig og muntlig.

Lønn som koordinator II (8351), etter avtale. Unifob AS har tegnet personalforsikring for sine ansatte.
Informasjon om stillingen kan fåes ved henvendelse til professor Else Øyen, CROP, tlf. + 47 55 58 97 40, (e-mail: crop@uib.no), eller CROP koordinator Kirsti Thesen Sælen, tlf. + 47 55 58 97 39, (e-mail: kirsti.salen@sif.uib.no)

Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad, vedlagt oversikt over utdanning og tidligere praksis, med bekreftede kopier av vitnemål og attester skal sendes CROP-sekretariatet, Nygårdsgt. 5, 5.etg., 5007 Bergen, innen 22. november 2004.

Søknaden skal merkes: Koordinator II

[neste]
Meldingen
ble lagt inn 3. november 2004 av UNIFOB AS.
er gyldig til 22. november 2004
ble bekreftet av Anne.Jangard@fa.uib.no den 3. november 2004.
er nå blitt lest 3 ganger


Offisiell side