UiB : Informasjon for ansatte : Meldingstjeneste : Ledige stillinger

FORSKER II

UNIFOB AS
AVDELING FOR NATURVITENSKAP

Ved Avdeling for naturvitenskap, som er en avdeling ved Universitetsforskning Bergen AS, og med arbeidssted Institutt for biologi, er det ledig en midlertidig stilling som forsker II.
Institutt for biologi (BIO) dekker forskning og forskningsbasert undervisning innenfor et bredt spekter av biologiske disipliner. Instituttet er blant de største ved Universitetet i Bergen og har nærmere 150 vitenskapelige stillinger.
Institutt for biologi ble dannet i 2004 ved en sammenslåing av tidligere Botanisk institutt, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Institutt for mikrobiologi og Zoologisk institutt, og fra og med 2006 er også tidligere Senter for miljø- og ressursstudier en del av BIO. Hele instituttet vil bli samlokalisert i løpet av 2009 på Marineholmen.
Stillingen som forsker II vil være en 100 % stilling i 2006 og 70 % stilling i 2007 og 2008.

Stillingen er knyttet til prosjektet ”Timing and determination of fecundity and skipped spawning: implications for stock-recruitment theory of determinate spawners”, som er et samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet (HI). Den som blir tilsatt vil samarbeide nært med forsker Jon Egil Skjæraasen ved Universitetet i Bergen, og med prosjektleder Olav Sigurd Kjesbu ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Kandidaten vil inngå i forskergruppen Fiskeriøkologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Søkere må ha norsk doktorgrad i biologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på nivå med norsk doktorgrad dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet som denne.
Kandidaten må ha sterk teoretisk og praktisk bakgrunn i reproduksjonsbiologi hos fisk, med særlig vekt på fekunditetsregulerende mekanismer. Spesifikt, vil kandidaten bli knyttet til studier som undersøker sammenhengen mellom forekomsten av utsatt gyting og realisert fekunditet knyttet til alder og kondisjon hos torsk og sild. Erfaring med relevante prøvetakingsprotokoller og teknikker som bildeanalyse og ovariebiopsi er fordelaktig selv om ekstra opplæring vil bli gitt ved HI hvis nødvendig. Kandidaten vil jobbe både i felt og laboratorium og erfaring fra begge områder er ønskelig.

Lønn som forsker II (kode 8150) etter avtale. Unifob har tegnet personalforsikring for sine ansatte.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan man få ved å henvende seg til:
Prosjektleder Olav Sigurd Kjesbu (HI), tlf. +47 55 23 85 00/8487, e-post olav.kjesbu@imr.no eller forsker Jon Egil Skjæraasen (UiB), tlf. +47 55 58 46 26, e-post jon.skjaeraasen@bio.uib.no.

Kvinner blir spesielt oppfordret til å søke.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad, vedlagt oversikt over utdanning og tidligere praksis, samt bekreftede kopier av vitnemål og attester, vitenskapelige arbeid og liste over disse (alt i 3 eksemplar), skal sendes Avdeling for Naturvitenskap - Unifob AS, Realfagbygget, Allegaten 41, 5020 Bergen innen 20. juni 2006.

Søknaden skal merkes: 06/09-1

[neste]
Meldingen
ble lagt inn 2. juni 2006 av UNIFOB AS.
er gyldig til 20. juni 2006
ble bekreftet av Anne.Jangard@fa.uib.no den 2. juni 2006.
er nå blitt lest 1 ganger


Offisiell side