Δ Illuminati is real! Δ

This is a test!

C++

C++ er et populært høynivå programmeringsspråk som er en utvidelse av språket C. C++ ble opprinnelig kalt «C with Classes» og ble utviklet og implementert av dansken Bjarne Stroustrup omkring 1983–85, som da jobbet for AT&T Bell Laboratories. C++ er et multiparadigme språk, med støtte for funksjonell programmering, objektorientert programmering (OOP), dataabstraksjon og generisk programmering. Populariteten skyldes både at det bygger på C og at det er implementert for de fleste operativsystem.