Logg inn

Orientering

om Talebanken

Talemålsprosjekta ved UiB

Dialektendrings-prosessar

Industristad-prosjektet

 

 

Talebanken

 

Forskingsbase for sosiolingvistiske talemålsgranskingar

 

Talebanken er utvikla for Talemålsprosjekta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

 

Fagleg ansvarleg: Ragnhild Lie Anderson

 

Teknisk ansvarleg: Paul Meurer, Universitetsbiblioteket ved UiB

 

Talebanken inneheld materiale frå desse kommunane:

Midsund, Molde, Vanylven, Årdal, Øygarden, Bergen, Ullensvang, Odda, Kvinnherad, Etne, Sauda, Randaberg, Stavanger, Hå, Lista og Bærum.

     Materialet bygger på sosiolingvistiske intervju. På grunn av retningslinjene for personvern er det ikkje offentleg tilgjengeleg. Men forskarar kan få tilgang til materiale i Talebanken etter avtale med fagleg ansvarleg (Ragnhild.Anderson@uib.no).