Talemålsprosjekta

 

 

ved UiB

 

 

 

 

Dialektendringsprosessar

 

Talebanken (orientering)

Språkutvikling på industristader

 

 

LIA (Language Infrastructure made Accessible)

 

Definisjonar av sosiolingvistiske termar

Målføresamlinga (kort presentasjon)

                               (lang presentasjon)

 

Unicode - rettleiing

Lydar og IPA-teikn

 

 

 

Talemål hos ungdom i Bergen (TUB): artiklar

 

Andre talekorpus:

 

 

Nordisk dialektkorpus

Frekvensordbok over norsk talemål

 

British National Corpus