Språkutvikling på industristadar

2010-

 

 

 

 

 

 

Prosjektleiar: Helge Sandøy

 

 

 

 

 

 

Undersøkingsstadar:

 

   Årdal

   Tyssedal

   Odda

   Sauda

 

Medarbeidarar:

   Helene Hildremyr, stipendiat

Talemålsprosjekta ved UiB

Dialektendringsprosessar

Talebanken

 

 

 

Ferdige masteroppgåver:

   Årdal (v/Elinn Myklebust)

   Tyssedal og Odda (v/Randi

      Haugen Ødegård)

 

Ferdig doktoravhandling:

   Årdal og Sauda (v/Neteland)

Prosjektskissa

 

Frekvensordbok over norsk talemål

 

 

 

Publikasjonar:

Randi Neteland: Dei snakkar no litt nynorsk. I: Språkprat 2019.

Randi Neteland. Koine formation in context. I: Journal of Historical Sociolinguistics (2017) 3: 37-54.

Randi Neteland. Koine Formation and Society - A Sociolinguistic Study of Migration, Dialects, and Norms in Norwegian Industrial Towns. Lexington Books 2019.160 s.

Randi Neteland: Koine formation in context. I: Journal of Historical Sociolinguistics 2017 Volum 3 (1): 37-54.

Randi Neteland: Kaos eller system? om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet sauda. I: Maal og Minne 2/2016: 51–83.

Randi Neteland & Edit Bugge. Språkendringer de siste to hundreåra i byer og på industristeder. I: Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.. Novus Forlag 2015, s. 301-333.

Randi Neteland: Innflyttertalemålets innvirkning på talemålsendringer i industristeder. I: Maal og Minne 1/2014: 1–66.

Randi Neteland: Industristedtalemål og dialektendring. I: NLT 1/2013: 76–97.

Randi Neteland: Saudamålet i 1981. I: Norsk lingvistisk tidsskrift nr. 2 2013.

Randi Neteland: Saudadialekten og dialektene på andre industristeder. I: Sauda Sogelag 2012: 81– 92.

Randi Neteland: Saudadialekten i dag. En kort oversikt. I: Sauda Sogelag 2013: 157–163.

 

Omtalar:

* Amundsen Bård. 2017. Industridialektene i Odda, Tyssedal, Sauda og Årdal. I: Forskning.no 2017-09-11.