Helge Sandøy                            Forklaring: Forklaring: Forklaring: Olaus Magnus 1

 

Presentasjon på instituttsida

 

Publikasjonar

Prosjekt

 

 

Bøker

Dialektendringsprosessar

 

Språkutvikling på industristader

 

Talemålsprosjekta ved UiB

 

Talemål hos ungdom i Bergen

 

 

Publikasjonsliste

ISLEX - nettordboka

          - presentasjon

 

Læremiddel

 

Moderne importord i språka i Norden

 

 

Færøysk bøyingsskjema

 

Islandsk bøyingsskjema

Den nye norsken

 

 

Romsdalsk (dialekt og stadnamn)

 

Talemålsprøver frå Helge Sandøy: Talemål (Novus, Oslo 1996) og Norsk dialektkunnskap (Novus, Oslo 1985, 1987)

Norsk språkhistorie (heimesida på forlaget)

Norsk språkhistorie