GEOF100 - Introduksjon til meteorologi og oseanografi

Høst 2015:

For meteorologi-delen - undervist av Asgeir Sorteberg - er flg. lærebok pensum:
C. D. Ahrens (2011); Essentials of Meteorology, Brooks/Cole (Studia).

For oseanografi-delen - undervist av Helge Drange - er flg. lærebok pensum:
Talley, L. D. mfl. (2011/12); Descriptive Physical Oceanography. An Introduction (sixth edition), Elsevier, Amsterdam (Studia).
   Lenke til bokens nettside.
   Rettinger til tekst og figurtekst.
   Rettinger av figurer.

Pensumliste (pr 21. mai 2014).

Noen (kjappe) notater.

Ordliste(r)
   Norsk-engelsk (oppdatert 22. nov 2013, basert på en liste av Mirjam Glessmer, under revisjon, gi et ord om ord som ønskes med i listen...).
   Utfyllende engelsk ordliste.

Støttelitteratur
  Kapittel 14 The Atlantic Ocean og kapittel 15 Hydrology of the Atlantic Ocean fra M. Tomczak, Regional Oceanography: An Introduction
  Nettside Overflatestrømmer i Atlanterhavet og oversiktsfigur
  Philander, S G. (2001), Atlantic Ocean Equatorial Currents, in Encyclopedia of Ocean Sciences, 188-191

GEOF110 - Atmosfære-, hav- og klimadynamikk (Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics)

Vår 2019:

Lærebok: Marshall, J. og R. A. Plumb (2008); Atmosphere, Ocean, and Climate Dynamics, Elsevier Academic Press, Amsterdam, 2008 (Elsevier)

Pensum (datert jan 2020; vil bli oppdatert)

Kompendium til støtte for tekstboken (oppdateres fortløpende)

Sentrale uttrykk/størrelser (oppdateres fortløpende)

Støttelitteratur

GEOF346 - Tidal Dynamics and Sea Level Variations

Fall 2022:

Text book: David Pugh and Philip Woodworth: Sea-level science. Understanding Tides, Surges, Tsunamis and Mean Sea-Level Changes, Cambridge, ISBN 978-1-107-02819-7, 2014 (Cambridge). Check Errata on the publisher's site (errata updated in June 2021), but see notes by H. Drange below as well.

Notes:
   Drange, H.: Notes to GEOF346: Tidal Dynamics and Sea Level Variations (mostly consistent with the notation used in Pugh & Woodworth, 2014), to be updated throughout the course: Some notes to GEOF346 -- Tidal Dynamics and Sea Level Variations

REG302 - Natur og kulturmiljøforvaltning

Presentation, 27 Sep 2011

Presentation, 11 Oct 2013

Presentation, 30 Sep 2014

VIT212 - Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?

Presentation, 1 Sep 2010

Presentation, 1 Sep 2011

Presentation, 3 Sep 2012

Presentation, 2 Sep 2013

Presentation, 1 Sep 2014

Presentation, 20 Sep 2015

Presentation, 6 Sep 2016

Energimaster - tema Global energi og klimautvikling

Bakgrunnsinformasjon, sommer/høst 2014